ಕಾಡುವ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಹಾಡಲೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ...

ಗುರುವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್ 5, 2012

ನಿರವಯವ ಹಾಗೂ ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆ...
ನಾಳೆ ವಸುಧೇಂದ್ರರ ಛಂದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೂರ ಕಥೆಗಾರ ನಾಗರಾಜ ವಸ್ತಾರೆಯವರ ಸಂಕಲನ 'ನಿರವಯವ' ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ....
ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ನಿರವಯವ ಎಂದರೇನು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ವಸ್ತಾರೆಯವರು ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ....


ನಿರವಯವ- ಅಂದರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅವಯವಯವಿಲ್ಲದ್ದು ಅಂತ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದೇನೋ. 

ವಸುವಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ- ಅದು ಅನಂಗ, ಅರ್ಥಾತ್ ಕಾಮ! ಸ್ಸಾರಿ... ನಾನು ಹಾಗೆ ಯೋಚಿಸಿಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. 

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ (organ-ic) ಅನ್ನೋ ಬಳಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ- ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದ ಭೂಪರು ಸಾವಯವ (-ಅವಯವ) ಅಂತ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಂದಿಯೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. (ಎಸ್. ಆರ್. ವಿಜಯಶಂಕರರು ಆಗಾಗ- ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ಕೃತಿಗಳ ಮೇಲೂಸಾವಯವಶಿಲ್ಪದ ಸಮಗ್ರೀಕರಣಅಂತೇನನ್ನೋ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ!!) ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಂತಾನೇ ಆಗಿರ್ಓದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಬುದ್ಧಿ (ಬೌದ್ಧಿಕವಾದ) ಸರ್ಕಸುಗಳಿಲ್ಲದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ಓದು. ನಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಊರುಗಳು ಆಗಿರುವುದು ಹೀಗೆ. ಹೊಸ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡಿಗರಿಗಳಿರುವ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟುಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಂತಹ ಊರುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಊರುಗಳು ಸಾವಯವವಿರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲೇನೋ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿದೆ. ಸಾವಯವವೆನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ನಿರವಯವ ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಅಂದರೆ- ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ (in-organ-ic). ಇದನ್ನು ಜೀವಂತಿಕೆಯಿಲ್ಲದ್ದು ಅನ್ನಬಹುದೆ? ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಊರುಗಳೆಲ್ಲ ಇಂಥವು. ಬರೇ ಯಾಂತ್ರಿಕ. ಬುದ್ಧಿಯ ಕಸರತ್ತು ಮಾಡುವ ಮಂದಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಜರುಗುವಂಥವು!

ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗುವ ಖೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ- ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ (organic chemistry), ನಿರವಯ ರಸಾಯನ (inorganic chemistry) ಅಂತನ್ನುವ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಅಂತನ್ನುವುದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಥವಾಜೀವವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ರಸಾಯನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ರೆಫರಿಸುತ್ತದೆ. ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಸುಕ್ರೋಸ್... ಇತ್ಯಾದಿ ಸಕ್ಕರೆಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನು-ಅಮಿನೋಆಮ್ಲಗಳು... ಇತ್ಯಾದಿಗಳುಸಾವವಯವವೆಂದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಖೆಮಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರವಯವ- ಅಜೀವ/ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಕಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು. 

ವಿವರಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತೇನೋ... ಇರಲಿ. 

ಇನ್ನು ನನ್ನನಿರವಯವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಾಗೆ- ಒಂದೆರಡು ಮಾತು. ಅವಯವಗಳಿರುವ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಾವಯವರು. ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಅವಯವವಿಲ್ಲದಇನ್ನೊಂದುಇದೆಯಲ್ಲ- ಒಳಗಿದ್ದು ನನ್ನನ್ನುನಾನುಅಂತ ಗಣಿಸುವುಂಥದು... ಅದು ನನ್ನ ಮಟ್ಟಿಗಿನ ನಿರವಯವ!
ದಯಮಾಡಿ ನನ್ನನಿರವಯವವನ್ನು ಕೊಂಡು ಓದಿ. ‘ಛಂದವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿ.