ಕಾಡುವ ಭಾವಗಳಿಗೆ ಹಾಡಲೊಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ...

ಶುಕ್ರವಾರ, ಜುಲೈ 2, 2010

ಭಾವ ಬಿಂದುಗಳು...

ಕಾರಣ
ಇನ್ನು
ಸೂರ್ಯ ಬರುವ
ಹೊತ್ತಾಯಿತೆಂದು
ಮೊಂಬತ್ತಿ
ಮುಗಿದುಹೋಯಿತು…
~~~~~~~~
ವಿ-ಚಿತ್ರ
ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕಿನ
ನಡುವೆ
ಸಿಕ್ಕಿ ಸತ್ತ
ನೊಣ
ತನ್ನ ಚಿತ್ರ
ತಾನೇ
ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು…
~~~~~~~
ಕಾಯುವಿಕೆ
ಕಾದು ಕುಳಿತಳು
ಶಬರಿ
ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ
ಕಾದು ಬರುವ
ರಾಮನಿಗಾಗಿ…
~~~~~~~~
ವಿಷಾದ
ನಗರದ ನೂರಾರು
ಬೀದಿ ದೀಪಗಳ ನಡುವೆ
ತಾರೆಗಳ ಮಿನುಗು
ಮಂಕಾಯಿತು…
~~~~~~~~
ನಿರ್ಧಾರ
ಹೂವಾಗಿ ನಾನು
ಬಾಡಿದರೇನು…?
ಕಾಯಾಗಿ
ಹಣ್ಣಾಗಿ
ಮತ್ತೆ ಅರಳುವೆನು…
~~~~~~~
ಪಾಂಚಾಲಿ
ಒಂದೇ
ಹೂವಿಗೆ
ಐದು
ದುಂಬಿಗಳು….

1 ಕಾಮೆಂಟ್‌:

ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನುಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ